Privacy en erkenning

Privacy instellingen en het inrichten van de database

Ouders hebben de mogelijkheid om de gegevens van hun kinderen en zichzelf af te schermen. Voor wat betreft e-mailadressen en telefoongegevens kunnen ouders bij hun eigen instellingen bepalen of deze gegevens kunnen worden gezien door andere ouders. Ten aanzien van hun kinderen hebben zij de keuze tussen een uitgebreide weergave, dat wil zeggen naam, geboortedatum, N.A.W. gegevens en profiel foto, of beperkt, waarbij de applicatie alleen nog maar de naam laat zien. De geboortedatum is op verzoek van ouders uit de beperkte weergave gehaald. Wij overwegen nog om de profielfoto op te nemen in de beperkte weergave. Indien ouders deze foto niet willen delen met anderen, hebben zij nog steeds de keuze om de profielfoto weg te laten. 

De informatie die ouders wel openbaar maken aan andere ouders, zijn beschikbaar op klassenniveau. Wat een klas is, wordt bepaald door de school. Voor sommige scholen is een klas een leerjaar, voor anderen een combi-klas en voor weer anderen is een klas gelijk aan een groep. Zo kan de school de inzagemogelijkheden beperken tot het niveau wat past bij de school.

Het systeem kent ook een instelling dat elke ouder inzage heeft in de vrijgegeven informatie van alle kinderen van de school. Of deze knop wordt aangezet, is een keuze van de school.

Mijnschoolinfo is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer: 148 51 50.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal