Wat is MVO ?

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een instelling/bedrijf  de verantwoordelijkheid voor de effecten van de activiteiten op mens en milieu. Het maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Instellingen/bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

De standaard voor ondernemen
MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het instelling/bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. MVO is verankerd in alle processen. Bij iedere beslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van grootte, sector, cultuur en strategie. MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal