Prijzen

In tegenstelling tot kosten die normaal berekend worden voor een dienst "bespaart" u juist als school met Mijnschoolinfo. We laten dat zien aan de hand van een eenvoudig rekensommetje.

Uitgangspunten:

 • 20 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen
 • Een nieuwsbrief bestaat uit 3 kantjes. (is 2 A4-tjes)
 • Een A4-tje kost eenzijdig bedrukt 6 cent.
 • Bij het 2-zijdig bedrukken zijn de kosten 9 cent.
 • Bij het uitbrengen van de nieuwsbrief geeft u per keer per kind 15 cent uit.

Dit betekent dat u als school per kind per jaar minimaal 3 euro uitgeeft voor het verspreiden
van de nieuwsbrief.

In deze berekening is nog geen rekening gehouden met de invul/opgave formuliertjes, klassenlijsten, jaarkalender of een schoolgids
(schoolgids kost gemiddeld 3 euro) die verspreid worden.

En wat dacht u van de (tijds) besparingen van de leerkrachten en schoolmedewerkers!

Uw investering bij mijnschoolinfo

 • Basismogelijkheden: per leerling per jaar 2,52 euro
  - Mailingen (nieuwsbrieven)
  - Vragen formulieren
  - Groepsagenda's
  - Standaard app
  - Berichtenmodule
  - Oudergesprekken
  - Groepspagina's
 • - Absentieregistratie *Optioneel +€0,42
 • Overblijfmodule: per leerling per jaar 0,42 euro

(Teldatum 1 oktober)

De eenmalige opstartkosten zijn 315,- euro.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal