Eigen school App voor scholen begint aan te slaan

16.06.2014 Enige tijd geleden hebben wij de service geïntroduceerd dat een school of een stichting zijn eigen app kan aanschaffen voor het inloggen in Mijnschoolinfo. Alle app stores en alle platformen worden ondersteund. Steeds meer scholen zien daar het voordeel van in. U ook? Neem contact op met Ester Nieuwenkamp of Jeroen Harinck.

Geldigheidsduur koppelcodes aangepast

16.06.2014 Voor alle scholen die niet met de koppeling met Esis werken, kunnen ouders zich nu zelfstandig registeren met gebruikmaking van een koppeldocument en de koppelcode die zij van de school ontvangen. Deze koppelcode was 1 week geldig. Dit bleek voor een hoop ouders een te korte periode met als gevolg dat scholen wederom codes moesten uitdraaien. Wij hebben daarom de geldigheidsduur van een koppelcode uitgebreid tot 4 weken. 

Aanpassing Absentie Workflow

16.06.2014 Op het moment dat een ouder een kind via Mijnschoolinfo absent meldt, krijgt de leerkracht van de leerling hiervan via email een melding. Maar wat als er geen melding is en het kind niet verschenen is op school? Hoewel het in veel gevallen geen kritieke situatie op zal leveren, is het wel zaak dat deze absentie onmiddellijk wordt teruggekoppeld aan de ouders. Mijnschoolinfo helpt u daarbij. Zodra een leerkracht een kind via Mijnschoolinfo als afwezig meldt, krijgt de ouder direct een e-mail bericht met deze constatering. School en ouder kunnen onmiddellijk overleggen over deze situatie en de eventueel te nemen stappen. 

Naast deze aanpassing geeft Mijnschoolinfo ook via pushmail aan de ouders door wanneer de school  of het systeem het kind weer aanwezig meldt via Mijnschoolinfo. Het systeem zal dit doen als de aangegeven terugkeerdatum en tijd wordt bereikt.  Natuurlijk ook als de ouder zelf de aanwezigheidsmelding doet. Zo blijft de ouder betrokken en gaan ouder en leerkracht uit van dezelfde informatie.

Huisstijl integratie

Op veler verzoek hebben wij onder de knop "School" een kleurkeuze knop ingevoerd. Hiermee kunt u de kleuren van de applicatie aanpassen aan de huisstijl van uw school. In principe is iedere kleur vertegenwoordigd. Indien u bijvoorbeeld wel de PMS kleuren van uw website kent maar de hexcodes die deze applicatie gebruikt niet, dan kunt u door middel van een conversie tabel de juiste hexcode opzoeken. Zie hiervoor http://www.edigita.com/pantone.php of http://goffgrafix.com/pantone-rgb-100.php.

Meer informatie

Nieuwe website versie 2.5.0 wordt gelanceerd

06.03.2014 Onze nieuwe webapplicatie is een feit
Dit weekend zal release 2.5.0 worden gelanceerd. Hiermee zal onze webapplicatie "responsive" worden wat betekent dat het zich richt naar elk platform dat naar deze website kijkt. Het grote voordeel ervan is dat voor elke gebruiker alle functionaliteiten van de website op elk device kan worden gebruikt. Indien u vervolgens een snelkoppeling maakt naar onze website met bijvoorbeeld uw telefoon, heeft u eigenlijk een app niet meer nodig. Toch zullen wij ook de bijpassende app registeren.  Omdat de webapplicatie HTML 5 gebruikt, zal de applicatie alleen goed werken met Microsoft Explorer 9 of hoger en met Google Chrome, Firefox en Safari.
 

Pagina 5 van 11
  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal