Ical synchronisatie schoolagenda

Juli 2015 - Ical synchronisatie schoolagenda

De agendapunten die aangemaakt worden in Mijnschoolinfo, kunnen via de Ical link, automatisch gesynchroniseerd worden met de agenda van de gebruiker. 

Meer informatie

Mijn ESIS Info App

Mijnschoolinfo ontwikkelt een App voor ESIS gebruikers
Samenwerking met Rovict leidt tot nieuwe App.

Arcamax BV en Rovict BV (Mijnschoolinfo en ESIS) hebben in januari 2015 een overeenkomst gesloten waarbij Mijnschoolinfo een App zal ontwikkelen die voor een bepaalde periode kosteloos ter beschikking zal worden gesteld aan alle ESIS gebruikers. In deze App vinden de schoolmedewerkers informatie over leerlingen, ouders, groepen en klassen zoals deze in ESIS staan maar nu ook beschikbaar wordt gesteld via de ESIS App die voor alle platformen en alle operating systemen werkt.

Indien schoolmedewerkers vervolgens gebruik willen maken van de functionaliteiten die Mijnschoolinfo biedt, (mailings, absentie, agenda, etc) is een simpele aanmelding bij Mijnschoolinfo voldoende om de App uit te breiden.

  

Meer informatie

Raamovereenkomst Stichting De Haagse Scholen

In mei 2014 startte Stichting De Haagse Scholen (DHS) een pilot met een zestal scholen van deze stichting en Mijnschoolinfo. Het initiatief om met een ouderplatform te gaan werken kwam van de scholen. Vincent Heugen, beleidsadviseur ICT bij de stichting was projectleider.

Meer informatie

Raamovereenkomst Lucas Onderwijs Den Haag en Mijnschoolinfo

In 2013 namen een aantal scholen van Lucas Onderwijs in Den Haag deel aan een pilot project van Mijnschoolinfo. Voor Lucas Onderwijs was de aanleiding voor deze pilot dat men onderkende dat de communicatie tussen school en ouders voor verbetering vatbaar was.

Meer informatie

Implementatie Stichting SKPCPO Delta Arnhem en Mijnschoolinfo

Met trots, kunnen we melden dat 24 scholen van Stichting SKPCPO Delta uit Arnhem hebben gekozen voor Mijnschoolinfo. Het implementatietraject is reeds gestart. De Stichting heeft ook gekozen voor de directe koppeling met Esis. Omdat alle scholen van Delta ook een nieuwe website krijgen is er voor gekozen om dit samen te laten vallen met de implementatie van Mijnschoolinfo. De nieuwe websites worden gekoppeld aan Mijnschoolinfo. Later dit jaar zal het ook nog mogelijk zijn om bepaalde geselecteerde informatie uit te lezen op de startpagina van de school. Dit is mogelijk omdat Mijnschoolinfo tevens een samenwerking heeft met de bouwers van de website, Maassen Consultancy.

Meer informatie
Pagina 3 van 11
  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal