Tips voor het inplannen van oudergesprekken

Indien een groep twee leerkrachten heeft die tegelijk, maar onafhankelijk van elkaar, 10 minuten gesprekken willen voeren met de ouders van dezelfde groep, is het de vraag hoe MSI te gebruiken.

MSI heeft om die reden een 5 minuten schema ter beschikking gesteld. Indien u de 10 minuten gesprekken programmeert als 5 minuten gesprekken, waarbij de eerste 5 minuten een ouder naar de ene leerkracht toegaat en de volgende 5 minuten een andere ouder naar de tweede leerkracht, kunnen de twee leerkrachten gezamelijk de gesprekken afhandelen in 10 minuten tijd per gesprek per leerkracht.

Het kan voorkomen dat een leerkracht  een ouder/verzorger niet hoeft uit te nodigen indien de ontwikkeling van hun kind hiertoe geen aanleiding geeft. Ook voor deze situatie heeft MSI een oplossing. Bij het inplannen van de oudergesprekken zet de leerkracht de tijd vast die pro forma wordt gealloceerd aan de ouder/verzorger. In het veld ernaast zegt de leerkracht dat een 10 minuten gesprek wat hem/haar betreft niet nodig is. Zie voorbeeld. De ouders/verzorgers zien in hun applicatie hetzelfde bericht. Eventueel kunnen zij dan toch nog de leerkracht vragen een gesprek in te plannen als zij daar behoefte aan hebben. In dat geval haalt de leerkracht de proforma reservering weg en kunnen de ouders alsnog zelf inplannen.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal