Specifieke instructies voor de overgang naar het nieuwe schooljaar voor scholen die geen actieve koppeling met ESIS hebben

Zodra uw Leerling Administratiesysteem is bijgewerkt voor het nieuwe schooljaar, kunt u een Edexml bestand exporteren uit uw Leerling Administratie Systeem met alle nieuwe gegevens.
 

Creëer een EDEXML bestand in uw Leerling Administratie Systeem en sla dit op.
Log in op MSI
Ga naar “School” / “Importeer EDEX”
Ga via het browse scherm naar het EDEX bestand
Klik binnen het zoekscherm op “Open”.
Indien u leerlingen wilt verwijderen die niet (meer) in het EDEX bestand voorkomen, vinkt u het vakje eronder aan.
Let u nog wel op de indeling van de Klassen in Mijnschoolinfo, deze moet u wellicht aanpassen op basis van de nieuwe groepen.
Ga naar “School” / “Opschonen”
Kies bij mailings wat u met de bestaande mailings wil doen:

Gewoon laten staan
Verwijderen
Archiveren

Kies bij agendapunten wat u met de bestaande agendapunten wilt doen:

Gewoon laten staan
Alle agendapunten tot aan de datum van vandaag verwijderen
 

NB: De acties onder “Opschonen” kunt u op elk moment doen en is niet gekoppeld aan een nieuw schooljaar.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal