Raamovereenkomst Stichting De Haagse Scholen

In mei 2014 startte Stichting De Haagse Scholen (DHS) een pilot met een zestal scholen van deze stichting en Mijnschoolinfo. Het initiatief om met een ouderplatform te gaan werken kwam van de scholen. Vincent Heugen, beleidsadviseur ICT bij de stichting was projectleider.
 
Aanleiding van deze pilot was dat ‘het verbeteren van oudercommunicatie een speerpunt was’ binnen deze stichting.

Mix van scholen
De pilot is uitgevoerd bij een echte mix van scholen. Deze mix is een afspiegeling van de demografie van Den Haag. Zo deden er zowel grote als een kleine scholen mee, scholen met een gewone en hogere wegingsfactor als ook scholen met meer autochtone als ook scholen met meer allochtone leerlingen als ook gemengde scholen.
Inmiddels heeft de Stichting Haagse Scholen een raamovereenkomst gesloten met Mijnschoolinfo en kunnen alle scholen van deze stichting gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van deze raamovereenkomst.

Privacy
Tijdens de pilotperiode werden er met name door ouders/verzorgers veel opmerkingen geplaatst en vragen gesteld over de privacy van gegevens van zowel ouders/verzorger als leerlingen.
Het al dan niet delen van deze gegevens met andere ouders/verzorgers van de groep/klas/school en de ruime flexibiliteit die Mijnschoolinfo hiervoor biedt, heeft ervoor gezorgd dat zelfs de meest kritische ouders/verzorgers enthousiast gebruiker werden van Mijnschoolinfo.

Evaluatie 
Aan het einde van het schooljaar vond de evaluatie plaats en alle deelnemende scholen besloten unaniem Mijnschoolinfo in te willen blijven zetten als oudercommunicatie platform.
De introductie van Mijnschoolinfo heeft er aan bijgedragen dat de oudercommunicatie meer gestructureerd en efficiënter plaatsvindt dan voorheen het geval was. Vooral het gebruiksgemak werd vaak genoemd.
 
Raamovereenkomst
Inmiddels heeft de Stichting Haagse Scholen een raamovereenkomst gesloten met Mijnschoolinfo en kunnen alle scholen van deze stichting gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van deze raamovereenkomst.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal