Raamovereenkomst Lucas Onderwijs Den Haag en Mijnschoolinfo

In 2013 namen een aantal scholen van Lucas Onderwijs in Den Haag deel aan een pilot project van Mijnschoolinfo. Voor Lucas Onderwijs was de aanleiding voor deze pilot dat men onderkende dat de communicatie tussen school en ouders voor verbetering vatbaar was.

Zo was het erg arbeidsintensief en bleek dat vaak de achterliggende administratie door de vele wijzigingen in telefoon en e-mailgegevens, niet up to date was. Een bi-directionele koppeling tussen het Leerling Administratie Systeem en de ouderportaal software zou bovenstaande punten kunnen oplossen. Echter, de bi-directionele koppeling was nog niet beschikbaar. Een kleinschalige pilot was dan ook gewenst.

Ervaring opdoen
De inrichting van het pilotproject met Mijnschoolinfo voor vier scholen van Lucas Onderwijs had als doel om ervaring op te doen met de digitale communicatie- en administratiemogelijkheden die Mijnschoolinfo biedt en - indien beschikbaar - de bi-directionele koppeling tussen de schooladministratie (ESIS) en Mijnschoolinfo in de praktijk te testen. Naast efficiëntie van werken werd gekeken naar kostenbesparingen.

Succes
De pilot is afgerond en ondanks het feit dat de bi-directionele koppeling nog niet beschikbaar was, kan worden geconcludeerd dat de deelnemende scholen het digitaal werken als een succes hebben ervaren. Het werken met Mijnschoolinfo leverde niet alleen een enorme tijdsbesparing op, de communicatie tussen school en ouder werd ook meer gestructureerd en versimpeld. Lucas Onderwijs heeft op basis van de pilot recentelijk een Raamovereenkomst gesloten met Arcamax BV, het bedrijf achter Mijnschoolinfo, voor het verder uitrollen van de digitale diensten van Mijnschoolinfo. Zodra de tweezijdige koppeling operationeel is, zal ook deze geïmplementeerd worden.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal