Nieuwe release - versie 2.4.2

Dit weekend is het zover. Release 2.4.2 wordt gelanceerd. Hierin staan de volgende zaken die voor velen van u op het verlanglijstje stonden.

Wij hebben gemerkt dat eerdere updates nog niet bij iedereen bekend zijn. Mocht u nog niet op de hoogte zijn van de meest recente wijzigingen dan kunt u de wijzigingen van de vorige versie teruglezen.

Wijzigingen versie 2.4.2

 1. Het mailingsysteem heeft meer opmaakmogelijkheden gekregen. Dit stelt u in staat om bijvoorbeeld gekleurde tekst, kopteksten en links te gebruiken in het maken van uw mailings en berichten. Daarnaast wordt nu standaard in elke mail automatisch het logo van de school meegenomen. De verbeterde opmaak maakt het ook mogelijk om een mailing voor te bereiden in Word en deze zonder verlies van opmaak te plakken in de mailing- dan wel de berichtenmodule.
 2. Op veler verzoek kan een ouder nu ook toegang krijgen tot de gegevens van een kind dat niet in de groep van zijn of haar eigen kind zit. Als beheerder hoeft u dus niet meer groepen te koppelen om de ouders van ene groep toegang te geven tot de informatie van de kinderen van de andere groep.
 3. De privacy instellingen zijn ook verbeterd. Zo kan een ouder ervoor kiezen om alleen het email adres en/of telefoonnummer van deze ouder in het profiel van haar kind te laten zien, maar de privacy van het kindprofiel toch beperkt te houden.
 4. Indien de directie een mailing afkeurt, ontvangt de opsteller hiervan een bericht per e-mail.
 5. Printoverzichten van klassenlijsten en groepslijsten worden nu gesorteerd op achternaam.
 6. De tekst van mailings worden regelmatig automatisch opgeslagen zodat het werk behouden blijft, ook zonder dat u het als concept bewaard heeft.
 7. Bij de telefoonnummers van de ouders kan nu worden aangegeven van wie dit telefoonnummer is.
 8. Bij mailings werd de tekst van de mailing ook weergegeven in een PDF. Dit is er nu uitgehaald. Nieuw bij de mailings is de voorbeeld optie. Een icoontje met een vergrootglas zorgt voor een weergave van de mailing zoals deze in de e-mail getoond wordt.
 9. Wanneer men nu een mailing maakt, is de standaard setting dat er geen groepen zijn geselecteerd. Dit om fouten bij de verzending te voorkomen.
 10. Bij de extra mailadressen van ouders zijn de opties nieuwsbrief en notificatie samengevoegd in één optie "ontvang berichten" om verwarring te voorkomen.
 11. De koppeling met ESIS neemt nu de roepnaam over in plaats van de voornaam.
 12. In de berichtenmodule kan nu ook op naam van de leerling gezocht worden. Daarnaast is het nu ook mogelijk voor ouders om andere leerkrachten een mail te sturen, dan degene die les geeft aan zijn of haar kind.
 13. Bij gebruik van de afwezigheidsmodule wordt de leerkracht nu per e-mail op de hoogte gebracht wanneer een leerling afwezig wordt gemeld.
 14. Schoolmedewerkers kunnen nu zelf eenvoudig meerdere ouders (e-mailadressen) toevoegen.
 15. Ouders ontvangen nu na registratie automatisch mail van Mijnschoolinfo. Registreert de ouder zich niet, dan ontvangt deze ook geen mail.
 16. De gespreksduur van de oudergesprekken kan nu uitgebreid worden tot maximaal 60 minuten.

Roadmap

Wilt u weten welke wijzigingen op onze planning staan? Bekijk dan de roadmap.

 • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal