Lucas Onderwijs start Pilot Mijnschoolinfo

Den Haag, Februari 2013

Lucas Onderwijs is een pilot gestart met het  Ouderportaal ‘MijnSchoolInfo’. De deelnemende scholen zijn Fontein, Paradijsvogel, Groen van Prinsteren, Nutsschool Bezuidenhout en Paschalis. Deze 5 scholen vertegenwoordigen bij elkaar meer dan 3000 leerlingen.

Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Alles bijeen zijn in de scholen ruim 3.600 personeelsleden werkzaam die de zorg hebben voor meer dan 31.800 leerlingen.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal