ESIS koppeling - de eerste ervaringen

Meerdere scholen hebben de eenzijdige koppeling van Esis met MSI nu aangezet. Dat heeft hier en daar tot wat uitdagingen geleid.

Zo bleek dat de bijgewerkte oudergegevens uit MSI weer werden overschreven door de gedateerde gegevens uit Esis. Dit is nu verholpen in die zin dat op dit moment bepaalde oudergegeven uit Esis niet worden overgenomen in MSI. Ten aanzien van de ouder gegevens is MSI nu leidend.  

Een tweede effect was dat de voornamen van leerlingen werden gekoppeld aan een naamveld in Esis dat daar niet voor bedoeld was. Dit is nu verholpen. De voornamen staan nu gekoppeld aan het veld “roepnaam” in Esis. Voor bestaande scholen hebben we hiervoor de koppeling ge-reset zodat alle gegevens wederom gesynchroniseerd zijn.

Een derde neveneffect van de koppeling zorgde ervoor dat niet onderwijzend personeel via de koppeling in de rol directie/administratie terecht kwam. De oorzaak hiervan is dat ESIS voor de functie van medewerkers een vrij invoerveld hanteert. Hierdoor kunnen wij in Mijnschoolinfo moeilijk het onderwijzend personeel onderscheiden van andere soorten personeel. Mocht u met uw school dezelfde problematiek ervaren, dan willen wij u adviseren om de geimporteerde gebruikers in kwestie te blokkeren. Dit kan door het profiel van de gebruiker in kwestie te bewerken en een vinkje te plaatsen bij de optie "Gebruiker blokkeren". Op die manier zijn ze wel geimporteerd maar kunnen ze niet inloggen in Mijnschoolinfo. 

TIP: Verwijder de ongewenste geimporteerde medewerkers niet, maar blokkeer ze. Dit voorkomt dat de gebruikers wederom in Mijnschoolinfo komen wanneer de koppeling aan de kant van ESIS of Mijnschoolinfo ge-reset wordt.

Mijnschoolinfo gaat de komende tijd bezig met een aanpassing die voor het einde van dit kalenderjaar afgerond moet zijn. Deze aanpassing zal zijn dat alle schoolmedewerkers worden doorgezet naar MSI zonder verdere functiebepaling. De beheerder van de school kan vervolgens deze medewerkers rollen toekennen die passen binnen MSI.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal