Werking van de ESIS > Mijnschoolinfo koppeling

Augustus 2015 - werking van ESIS > Mijnschoolinfo koppeling

Voor de scholen die gebruik maken van de eenzijdige koppeling met ESIS zetten we hieronder nog een keer op een rijtje hoe deze koppeling precies werkt en wat u moet doen om ervoor te zorgen dat de gegevens in zowel uw LAS als Mijnschoolinfo blijft werken zoals het bedoeld is. 

Opstarten met Mijnschoolinfo via de koppeling met ESIS.

Scholen die van start gaan met Mijnschoolinfo kunnen opstarten met een eenzijdige koppeling met ESIS, indien alle e-mailadressen van de ouders/verzorgers van uw leerlingen ingevoerd zijn in ESIS bij de 'bereikbaarheid van de verzorgers'.
Wanneer deze informatie up-to-date is, dan kan de koppeling geactiveerd worden in Mijnschoolinfo en ESIS. De data in ESIS wordt via de webservice in Mijnschoolinfo ingeladen. Dit gebeurt 1 maal per dag. Mutaties gedaan in ESIS voor 17.00 uur, staan de volgende dag in Mijnschoolinfo.
In Mijnschoolinfo worden vervolgens groepen/klassen/leerlingen/ouders verzorgers/schoolmedewerkers toegevoegd, conform de registratie in ESIS.

Activeren ESIS koppeling nadat Mijnschoolinfo operationeel is
Sommige scholen kiezen ervoor om de koppeling met ESIS pas later te activeren, omdat de informatie van ouders/verzorgers niet volledig up-to-date is in ESIS, maar in een ander systeem (bijvoorbeeld e-mailadressenbestanden per groep, of door gebruik van Mijnschoolinfo op basis van EDEXml bestanden). In dat geval zullen de emailadressen in ESIS eerst up to date gemaakt moeten worden alvorens de koppeling kan worden aangezet.

Werking van een geactiveerde ESIS koppeling
Nadat de koppeling met ESIS geactiveerd is, wordt ESIS leidend voor wat betreft het toevoegen van gegevens van nieuwe leerlingen en nieuwe ouders, groepen, leerkrachten.

1) Nieuwe gegevens moeten via ESIS worden ingevoerd, via de koppeling komt deze informatie in Mijnschoolinfo.

2) Persoonsgegevens die wijzigen, kunnen door de gebruiker in Mijnschoolinfo ingevoerd worden.
Persoonswijzigingen die in ESIS worden ingevoerd, zullen nadat de koppeling is geactiveerd, niet worden meegenomen.
Dit laatste is om ervoor te zorgen, dan aanpassingen gedaan door ouders/verzorgers niet kunnen worden overschreven door verouderde info in ESIS.

3) Verwijderen van gegevens in ESIS. Indien u leerlingen/ouders die al in Mijnschoolinfo staan verwijderd, dan komt deze wijziging (nog) niet in Mijnschoolinfo. Rovict werkt aan een oplossing hiervoor. Indien leerlingen / ouders niet meer op school zijn, dan kunnen deze gegevens via Mijnschoolinfo verwijderd worden.

4) Leerlingen worden automatisch verwijderd uit Mijnschoolinfo indien deze leerlingen NA de jaarovergang niet meer bij u op school zitten. 

5) De ouders/verzorgers worden na de jaarovergang ook automatisch uit Mijnschoolinfo verwijderd indien hun kind niet meer op uw school zit. 

6) Leerkrachten die niet meer op school actief zijn, worden na de jaarovergang ook automatisch uit Mijnschoolinfo verwijderd. .

7) Groepen die zelf zijn aangemaakt in Mijnschoolinfo ( bijvoorbeeld voor instromers, of BSO ), moeten ook weer handmatig worden verwijderd. 

8) De in Mijnschoolinfo aangemaakte Klassenindeling moet u zelf checken of deze nog de indeling heeft zoals u deze in het nieuwe schooljaar wenst. Deze informatie komt niet uit ESIS. 

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal