Aanpassing Absentie Workflow

16.06.2014 Op het moment dat een ouder een kind via Mijnschoolinfo absent meldt, krijgt de leerkracht van de leerling hiervan via email een melding. Maar wat als er geen melding is en het kind niet verschenen is op school? Hoewel het in veel gevallen geen kritieke situatie op zal leveren, is het wel zaak dat deze absentie onmiddellijk wordt teruggekoppeld aan de ouders. Mijnschoolinfo helpt u daarbij. Zodra een leerkracht een kind via Mijnschoolinfo als afwezig meldt, krijgt de ouder direct een e-mail bericht met deze constatering. School en ouder kunnen onmiddellijk overleggen over deze situatie en de eventueel te nemen stappen. 

Naast deze aanpassing geeft Mijnschoolinfo ook via pushmail aan de ouders door wanneer de school  of het systeem het kind weer aanwezig meldt via Mijnschoolinfo. Het systeem zal dit doen als de aangegeven terugkeerdatum en tijd wordt bereikt.  Natuurlijk ook als de ouder zelf de aanwezigheidsmelding doet. Zo blijft de ouder betrokken en gaan ouder en leerkracht uit van dezelfde informatie.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal