Nieuws

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen rondom Mijnschoolinfo.

Mijnschoolinfo gecertificeerd partner Ouderbetrokkenheid 3.0

Mijnschoolinfo is een van de ouderportalen die door CPS is gecertificeerd als ouderportaal dat Ouderbetrokkenheid 3.0 ondersteunt. Scholen die werken volgens de principes van Ouderbetrokkenheid 3.0 kunnen dit met de specifieke functionaliteiten binnen Mijnschoolinfo verder vormgeven.

Meer informatie

Mijnschoolinfo op Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 3.0

Mijnschoolinfo staat op 15 september met een stand op het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 3.0 in Amersfoort. Mijnschoolinfo is een ouderportaal dat Ouderbetrokkenheid 3.0 ondersteunt met specifieke functionaliteiten. Daarvoor werkt Mijnschoolinfo samen met CPS, dat Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft ontwikkeld.

Meer informatie

Agenda functie schoolmedewerkers

November 2015 - Agendafunctie Schoolmedewerkers              

Tot voor kort kon de agenda functie in Mijnschoolinfo alleen gebruikt worden voor activiteiten gekoppeld aan groep(en). Vanaf heden kan de agendafunctie ook gebruikt worden voor het aanmaken van activiteiten / agenda items voor alleen leerkrachten en/of directie administratie gebruikers van Mijnschoolinfo. 

Meer informatie

Uitbreidingen in Mijnschoolinfo

November 2015 - Uitbreiding in Mijnschoolinfo

Mijnschoolinfo introduceert nieuwe functies 

Meer informatie

Klassen > Groepen / Groepen > Jaargroepen

November 2015 - Klassen  > Groepen  /  Groepen > Jaargroepen

Zoals u heeft kunnen ervaren, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze menunamen. Voorheen vond u in de Menukeuze School, de sub menu's Klassen en Groepen. Dit hebben we aangepast.
> De Klassen heten nu Groepen.
> De Groepen heten nu Jaargroepen.
De indeling zoals u deze had aangebracht bij 'Klassen' is uiteraard hetzelfde gebleven en vind u nu terug bij "Groepen'. 
De reden voor deze aanpassing komt voort uit het feit dat in het Leerling Administratie Systeem, een zelfde groepsnaam meer dan 1 keer kon voorkomen. Deze groepen met dezelfde naam verschillen van elkaar, omdat deze groep een andere jaargroep is. Vaak was dat verwarrend. Door het omzetten van Klassen naar Groepen wordt in Mijnschoolinfo nu hetzelfde weergegeven zoals u in uw LAS gewend bent.

Meer informatie
Pagina 1 van 11
  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal