Leerlingportfolio

Het leerlingportfolio is de virtuele ontmoetingsplek tussen  leerling, ouders en leerkracht en vormt naast de toetsresulaten en de rapporten een onderdeel van het persoonlijke dossier van de leerling. Hierin kunt u documenten delen met leerling en ouders, maar is ook een plek waar ouders, leerling en leerkracht met elkaar kunnen praten en werken van de leerling kunnen zien. Ouders, leerlingen en leerkracht kunnen in het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 ouderplannen en leerdoelen delen, afstemmen en goedkeuren. Omdat de leerling ook zelfstandig kan inloggen in zijn of haar pagina (optioneel), kan de leerling  eigen werkstukken uploaden.

Mogelijkheden:

  • Heen en weer conversatie tussen leerkracht, ouder & leerling
  • Foto albums voor werkstukken e.d.
  • Bestanden upload systeem

Privacy
Alleen de ouder/verzorger welke gekoppeld is aan het kind kan de ontwikkelingen van het kind inzien. Leerkrachten kunnen dit alleen op het moment dat ze daadwerkelijk leerkracht zijn en gekoppeld zijn aan de groep waarin de leerling zit.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal