Koppeling LAS

Mijnschoolinfo is gekoppeld aan diverse Leerling Administratie Systemen (LAS).

Dat maakt het voor ouders en/of verzorgers mogelijk om de rapporten en toetsen in te zien van hun kinderen. Eveneens biedt het scholen de mogelijkheid om ouders zelf hun belangrijke gegevens te laten wijzigen, zoals bijvoorbeeld bij verhuizingen.

Dagelijkse situatie
Elke dag kunnen gegevens van ouders en kinderen wijzigen. Deze gegevens worden door de ouders/verzorger aangeleverd bij de administratie en nu handmatig door de administratie ingevoerd in het Leerling Administratie Systeem.

Ouderportals
Sinds de komst van ouderportalen kan de ouder deze gegevens zelf ook aanpassen in het ouderportal.
De huidige ouderportals voorzien niet in de oplossing om deze gegevens uit te wisselen met het LAS van de school. De kans op niet kloppende gegevens tussen een ouderportal en het LAS is hierdoor zeer groot.

Koppelingen met het LAS

Bestandsuitwisseling
Sommige ouderportals spreken van een koppeling met een LAS. Dit is vaak maar half waar en misleidend voor scholen.
Deze koppeling bestaat doorgaans uit een export van het LAS door middel van een EDEXML-bestand om vervolgens dit te importeren in het ouderportal.

Dit houdt concreet in dat elke wijziging die in het LAS plaatsvindt ook aangepast moet worden in het ouderportal door middel van handmatige actie of het uitwisselen van een nieuw bestand. Informatie vanuit het ouderportal naar het LAS is bij alle huidige portals niet mogelijk!

Real-time uitwisseling
Mijnschoolinfo heeft er voor gekozen om een samenwerking aan te gaan met meerdere Leerling Administratie Systemen. Hierdoor kunnen er -door middel van een webservice- gegevens uitgewisseld worden tussen het LAS en Mijnschoolinfo. De gegevens zijn steeds up to date zonder dat er handmatig bestanden uitgewisseld hoeven te worden.

Gewijzigde gegevens door de ouder vanuit Mijnschoolinfo dienen door middel van een dashboard(workflow) eerst door de school goedgekeurd te worden in het LAS, voordat deze gegevens definitief worden weggeschreven in het LAS. De school heeft dus nog steeds grip op de doorgevoerde wijzigingen in haar LAS.

Rapporten en leerlingvolgsysteem
Het tonen van rapporten en overzichten van het LVS in het ouderportaal behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Deze mogelijkheden zijn door de school zelf aan en uit te zetten.

Mijnschoolinfo en samenwerkingen
De webservice koppeling met ESIS is gerealiseerd.

Uiteraard is de "klassieke" informatie uitwisseling door middel van EDEXML bestanden ook nog steeds mogelijk.

De koppeling met LAS vanuit mijnschoolinfo is kosteloos en zit standaard in mijnschoolinfo.
De leverancier van het LAS bepaald of er voor de koppeling in het LAS nog een vergoeding wordt gevraagd.

  • Copyright © 2018 Mijnschoolinfo Oudercommunicatie | website powered by Taal&Digitaal